CMC จัดโครงการ “Sharing Work Sharing Love” ปันน้ำใจผู้ยากไร้ชุมชนดาวคะนอง

CMC จัดโครงการ “Sharing Work Sharing Love” ปันน้ำใจผู้ยากไร้ชุมชนดาวคะนอง

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC แบ่งปันความรัก ส่งต่อความสุข ภายใต้โครงการ CMC Sharing Work Sharing Love โดยทีมงาน CMC จิตอาสาได้ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนโดยรอบสำนักงานใหญ่และได้พบกับประธานชุมชนดาวคะนอง ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ในชุมชนดาวคะนอง ครอบครัวขาดรายได้อย่างหนัก มีเงินไม่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ซื้อของใช้ที่จำเป็น และกำลังรอคอยความช่วยเหลือจากหลาย ๆ หน่วยงาน

ทั้งนี้ ทีมงาน CMC จิตอาสา จึงได้เริ่มระดมทุนและเปิดรับบริจาคจากพนักงานและลูกบ้าน CMC ได้มีส่วนร่วมปันน้ำใจให้กันและกันในยามยาก โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทีมงาน CMC จิตอาสา ได้รวบรวมสิ่งของจำเป็นจากการปันน้ำใจของพนักงานและลูกบ้าน CMC โดยนำไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ ทั้งหมด 6 หลัง ณ ชุมชนดาวคะนอง

คำค้น