สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 มิ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 25 มิ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SGP 451,500 3,815,175 22.69%
ZEN 60,000 535,000 15.21%
MTC 1,586,500 81,674,150 13.25%
KSL 420,000 850,000 7.81%
ERW 1,759,000 6,455,880 7.21%
ANAN 700,000 1,144,000 6.16%
BH 103,700 11,662,550 6.08%
IRPC 3,833,000 10,016,660 5.91%
PTT 2,620,000 96,282,500 5.22%
JAS 2,992,300 10,755,806 5.03%
KTC 1,661,200 49,302,850 4.95%
TIPCO 61,000 384,300 4.95%
CBG 167,200 16,057,300 4.63%
HMPRO 1,675,900 25,463,510 4.46%
STA 1,431,800 37,709,700 4.31%
PTG 619,000 9,634,500 3.90%
STPI 133,500 581,050 3.85%
WORK 188,000 1,992,800 3.57%
PTTGC 545,500 24,540,850 3.43%
BBL 303,200 32,593,700 2.80%
CPF 701,000 21,678,150 2.77%
BJC 112,300 4,334,500 2.65%
BPP 56,000 929,600 2.50%
BANPU 991,900 6,005,650 2.49%
TRUE 2,762,300 9,545,764 2.49%
KBANK 575,400 52,109,000 2.38%
GULF 586,500 20,607,325 2.36%
PSL 604,400 3,303,980 2.29%
KTB 532,900 5,488,870 2.21%
SPA 57,000 379,050 2.19%
BTS 861,700 9,716,560 2.07%
VGI 538,400 3,926,480 2.05%
UNIQ 58,000 301,600 2.04%
IVL 697,000 18,392,800 1.80%
AOT 647,400 38,575,650 1.75%
SCB 339,100 24,481,150 1.73%
CENTEL 91,000 2,042,300 1.72%
GLOBAL 169,300 2,711,430 1.72%
TOP 260,800 11,147,600 1.60%
ITD 330,000 382,800 1.58%
BA 120,000 738,000 1.54%
KCE 862,000 18,120,300 1.54%
ADVANC 114,600 21,452,550 1.52%
CPALL 674,800 44,971,375 1.51%
ASIAN 40,000 265,000 1.47%
GLOBAL-R 144,500 2,314,380 1.47%
TMB 6,641,000 6,973,050 1.47%
SUPER 15,100,000 14,340,000 1.35%
AAV 1,570,000 3,024,200 1.34%
GPSC 170,800 12,534,650 1.32%
WHA 2,144,200 7,113,416 1.29%
BGRIM 102,200 5,271,075 1.28%
PTTEP 174,700 15,793,575 1.16%
TISCO 60,000 4,185,000 1.12%
AOT-R 410,000 24,302,600 1.11%
LH 355,400 2,703,270 1.05%
GULF-R 246,200 8,728,550 0.99%
MINT 820,600 16,968,180 0.97%
SCC 27,100 9,581,900 0.97%
TCAP 41,100 1,489,350 0.97%
RS 216,000 3,368,600 0.90%
BAFS 12,000 273,080 0.85%
INTUCH 163,200 9,165,800 0.85%
TU 97,500 1,189,500 0.84%
DTAC 50,100 2,016,500 0.82%
RBF 200,000 1,530,000 0.69%
AWC 804,000 3,057,640 0.62%
KKP 20,000 830,000 0.56%
TISCO-R 27,300 1,904,175 0.51%
AEONTS 3,500 386,750 0.43%
CPN 29,500 1,457,525 0.42%
EPG 50,000 236,000 0.42%
AWC-R 490,800 1,923,936 0.38%
BCP-R 11,400 232,050 0.37%
CKP 51,000 208,080 0.34%
ESSO 103,000 700,550 0.34%
SPRC 105,000 677,750 0.33%
BCPG 16,000 249,020 0.31%
DOHOME 112,000 1,146,400 0.29%
THCOM 200,000 952,000 0.28%
SAWAD 40,600 2,091,100 0.27%
OSP 13,400 515,900 0.25%
AU 36,000 359,900 0.23%
EA 8,600 328,950 0.23%
HANA 5,000 136,250 0.21%
TKN 65,200 638,950 0.21%
RATCH-R 10,700 668,050 0.20%
CPN-R 13,500 662,950 0.19%
KBANK-R 42,200 3,819,050 0.17%
JMT 50,000 1,100,000 0.16%
BCH 12,000 176,250 0.15%
EGCO 2,300 565,800 0.15%
GPSC-R 17,300 1,275,875 0.13%
ICHI 20,000 159,300 0.13%
CK 18,800 371,440 0.11%
ADVANC-R 7,800 1,462,500 0.10%
AMATA 19,000 292,400 0.10%
QH 43,900 98,336 0.10%
BEM 36,700 348,650 0.08%
RATCH 4,000 250,000 0.08%
BJC-R 2,400 93,600 0.06%
BBL-R 5,900 631,300 0.05%
IVL-R 18,600 496,550 0.05%
PTTEP-R 6,900 626,875 0.05%
JMART 18,200 187,460 0.04%
COM7 3,000 84,625 0.02%
CPALL-R 10,500 696,950 0.02%
PRM 3,000 23,400 0.02%
PTT-R 9,300 346,025 0.02%
STEC 4,000 60,800 0.02%
TASCO 3,000 69,300 0.02%
TRUE-R 11,100 38,552 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น