MFC ออกกอง MIPLUS เสนอขายถึง 7 ส.ค.นี้

MFC ออกกอง MIPLUS เสนอขายถึง 7 ส.ค.นี้

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) เปิดเผยว่า เอ็มเอฟซี เสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แฮปปี้ อินคัม พลัส (MIPLUS)  ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนสม่ำเสมอ และกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ จากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ระดับ 0.50% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้เงินฝากธนาคารและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อัตราเงินปันผลของหุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์,กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน

รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับที่สูง และมีความน่าสนใจในการลงทุนมากขึ้น จึงแนะนำกองทุนสไตล์ Income Fund ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ มีความยืดหยุ่นในการปรับน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทหลักทรัพย์ตามความผันผวนของตลาด

“จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัวลง และทิศทางดอกเบี้ยที่จะอยู่ในระดับต่ำไปอีกอย่างน้อย 2-3 ปี ทำให้การลงทุนใน หุ้นปันผล (Defensive Yield), หลักทรัพย์ประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินในธนาคารหรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและมีสภาพคล่องที่สูง จึงถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่เหมาะสมแก่นักลงทุน ในการเลือกลงทุนในประเภทหลักทรัพย์ดังกล่าว ในช่วงเวลานี้”นายธนโชติ กล่าว

สำหรับกองทุน MIPLUS มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภท Investment Grade ตราสารทุน ได้แก่ หุ้นปันผลที่กระแสเงินสดมีความสม่ำเสมอ และได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย (Defensive Yield) เช่น หุ้นในกลุ่มสื่อสาร (Telecom) และหุ้นในกลุ่มสาธารณูปโภค (Utilities) เป็นต้น ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ไม่เกิน 79% ของ NAV รวมถึงลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade), ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities), ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือ ตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

โดยกองทุน MIPLUS มีจุดเด่น เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย ที่มีความสามารถหรือสร้างรายได้ให้กับผู้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ โดยเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาวประมาณ 1-3 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป