สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ W มูลค่าสูงสุด 29 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ W มูลค่าสูงสุด 29 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
W <C> 4 146,300,000 28,997 0.2
AOT
3 519,900 27,531 52.95
BDMS 2 1,300,900 27,449 21.1
KTB 1 2,024,200 19,635 9.7
AOT13C2012A 2 40,000,000 19,500 0.49
AEONTS 2 191,100 18,679 97.74
RATCH
1 296,700 17,654 59.5
EGCO 1 42,100 9,936 236
ADVANC 1 50,000 9,625 192.5
KBANK 2 76,200 6,930 90.95
MINT
2 305,000 6,176 20.25
IVL 1 231,700 5,723 24.7
UT 1 350,000 5,075 14.5
PTTE13C2011A 1 5,763,600 4,784 0.83
HMPRO 1 210,700 3,329 15.8
FMT 1 170,000 3,247 19.1
STEC 1 220,000 3,212 14.6
OSP 1 78,400 3,195 40.75
LH 1 379,400 2,921 7.7
TASC13C2011A 1 10,000,000 2,775 0.28
BDMS13C2011A 1 3,538,800 1,097 0.31
THCOM 1 140,000 883 6.31
HSI28P2008A 1 3,000,000 420 0.14
WHA 1 40,000 135 3.38