สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 43.10 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 43.10 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 2 400,000 43,100 107.75
TPRIME 1 1,700,000 23,630 13.9
CPNREIT
1 800,000 19,480 24.35
SAWAD 1 400,000 18,800 47
CHINA 1 1,000,000 6,660 6.66
SORKON 1 600,000 3,000 5