SVI ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ฉุดไตรมาส 2 กำไรลด 27% เหลือ 108.65 ลบ.

SVI ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน ทำรายได้รวมลด ฉุดไตรมาส 2 กำไรหด 27% เหลือ 108.65 ลบ. จากปีก่อน 150.18 ลบ. 

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SVI รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.63 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวมีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้สุทธิมีจำนวน 109 ล้านบาท (หรือ 3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 41 ล้านบาท (หรือ 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.3 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/63 ไตรมาสสองมีรายได้สุทธิลดลง 118 ล้านบาท (หรือ 3.8 ล้านเหรียญสหรัฐ)คิดเป็นอัตราร้อยละ 52 โดยรายได้ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ รับรู้ในไตรมาสจำนวน 54 ล้านบาท

คำค้น