ใฝ่ดี

วันนี้เป็นวันกุ้ยจี๋ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท่านใดที่มีดวงดีประกอบกับฤกษ์ดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จง่าย ส่วนธุรกิจวันนี้ การประกอบกิจการใดควรตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ถ้าได้ดิบได้ดีจงอย่าลำพอง รู้จักประหยัดช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน บางครั้งท่านรู้สึกหงอยเหงา จงทำสิ่งที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง

โหงวเฮ้งหุ้น

ใจนี้มี แต่ให้ ไม่หวังอื่น

มีแต่ยื่น หยิบให้ ไม่ถือสา

แต่มุ่งหวัง ตั้งใจ ให้ทุกครา

สุขเพราะว่า พาใจ ใฝ่แต่ดี

วันนี้เป็นวันกุ้ยจี๋ ดวงวันนี้จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง ท่านใดที่มีดวงดีประกอบกับฤกษ์ดีแล้วทำอะไรก็สำเร็จง่าย ส่วนธุรกิจวันนี้ การประกอบกิจการใดควรตั้งอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรม ถ้าได้ดิบได้ดีจงอย่าลำพอง รู้จักประหยัดช่วยเหลือผู้อื่นบ้าง ขณะการดำเนินชีวิตประจำวัน บางครั้งท่านรู้สึกหงอยเหงา จงทำสิ่งที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมและตนเอง

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SAWAD หรือ RATCH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ INOX และ SKY

คติวันนี้ “ชีวิตที่สมบูรณ์ คือชีวิตที่ยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิต แล้วเป็นสุขอยู่กับมัน”