GGC มองผลงานครึ่งหลังโต รับรัฐหนุนใช้ B10-เดินเครื่องโรงงานผลิต “กลีเซอรีน”

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งหลังปีนี้ ดีกว่าช่วงครึ่งปีแรก หลังได้รับปัจจัยหนุนจากการที่ภาครัฐบาลประกาศให้ B10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐาน โดยน้ำมัน B10 มีไบโอดีเซล (B100) เป็นส่วนผสม 10% ในน้ำมันดีเซล โดยให้เปลี่ยนคำเรียกชื่อ B10 เป็นน้ำมันดีเซล แทน B7 ในสถานีบริการน้ำมัน มีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. นี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ผ่อนคลายล็อกดาวน์ และใช้นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมให้เกิดการเดินทางภายในประเทศ ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ใบโอดีเซลมากขึ้นด้วย

นอกจากนี้การดำเนินโครงการโรงงานผลิตกลีเซอรีนแห่งที่ 2  เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยา สารให้ความหวาน ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยส่วนบุคคล ก็จะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4/63 ซึ่งจะเข้ามาช่วยหนุนการเติบโตของบริษัทได้อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงกังวลเกี่ยวกับการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกที่สอง ที่หากเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบในรูปแบบเดียวกับช่วงไตรมาส 2/63 ที่ผ่านมาที่จะต้องมีการปิดเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้องหยุดลง

ขณะที่โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 ล่าช้าไปกว่าแผนที่วางไว้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตรการการล็อกดาวน์ ทำให้เครื่องจักรที่มีการสั่งซื้อจากต่างประเทศไม่สามารถขนส่งมายังบริษัทได้ จึงทำให้คาดจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ในช่วงไตรมาส 4 /64

คำค้น