สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 25 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 25 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 2,457,500 139,826,075 6.28%
BAY 14,000 299,600 6.07%
PTTEP-R 450,000 41,287,500 3.95%
KBANK-R 796,800 69,113,700 3.56%
PTTGC 524,800 25,952,225 3.22%
CPALL 768,200 49,169,350 3.06%
PTTGC-R 500,000 24,650,000 3.06%
GLOBAL-R 402,600 8,233,580 2.93%
SINGER 218,600 3,082,000 2.71%
TU 800,000 11,400,000 2.59%
SHR 320,000 635,300 2.43%
RS 121,600 2,373,520 2.16%
MINT 2,478,600 54,781,670 2.15%
CPN 81,300 3,821,100 2.00%
GLOBAL 235,200 4,829,390 1.71%
KBANK 366,500 31,553,200 1.64%
KCE 300,000 8,625,000 1.63%
EGCO 22,900 5,267,000 1.50%
THANI 1,250,000 4,056,000 1.49%
CBG 61,800 7,645,000 1.28%
HANA 259,900 11,032,075 1.28%
COM7 105,000 4,383,750 1.08%
GFPT 139,800 1,876,280 0.99%
TRUE-R 317,900 1,068,144 0.96%
BH 17,200 1,927,000 0.95%
BBL 61,400 6,515,350 0.93%
TOP 116,800 5,000,275 0.93%
QH 132,000 300,960 0.91%
KTB 309,300 2,985,095 0.86%
TISCO 57,900 3,879,300 0.82%
BGRIM 53,300 2,493,650 0.79%
RATCH 62,000 3,469,375 0.79%
SCB-R 75,000 5,387,500 0.79%
KTC 20,200 616,100 0.78%
AOT-R 300,000 17,150,000 0.77%
AP 80,000 511,500 0.74%
LH 276,600 2,150,565 0.73%
TMB-R 1,330,500 1,237,365 0.73%
SCB 63,600 4,576,775 0.67%
TASCO 100,000 2,460,000 0.66%
BANPU 228,000 1,251,650 0.65%
CPF-R 200,000 6,750,000 0.63%
AAV 400,000 788,000 0.60%
TCAP 30,400 950,000 0.58%
PSL 130,000 637,600 0.54%
PLANB 75,000 424,750 0.49%
CRC 124,800 3,745,200 0.48%
ADVANC 14,000 2,628,200 0.47%
PTT 181,400 6,782,650 0.45%
SCC 10,000 3,570,000 0.45%
PTTEP 49,700 4,546,200 0.44%
GPSC 31,200 2,014,600 0.40%
HMPRO 56,500 887,050 0.40%
WHA 196,100 639,286 0.37%
TCAP-R 17,700 553,125 0.34%
CENTEL 31,600 842,275 0.33%
EA-R 25,000 1,137,500 0.24%
BDMS 64,900 1,329,950 0.23%
PRM 40,000 347,000 0.21%
BPP 5,000 69,500 0.20%
TQM 1,700 210,800 0.20%
IRPC 60,000 148,800 0.19%
OSP-R 13,800 548,550 0.16%
TTW 6,700 89,110 0.15%
ESSO 75,300 520,265 0.14%
BEM-R 33,900 313,575 0.13%
AU 5,000 46,750 0.11%
IVL 19,300 482,500 0.11%
TKN 90,000 963,000 0.11%
AWC 40,000 156,000 0.06%
CK 1,000 17,700 0.06%
GPSC-R 4,800 309,600 0.06%
GULF 10,900 344,200 0.06%
ORI 6,700 49,915 0.06%
EA 5,000 227,500 0.05%
MTC 2,000 98,500 0.04%
ASIAN 9,000 98,100 0.03%
DELTA 2,000 230,000 0.03%
BAM 10,000 243,000 0.02%
STA 5,500 144,375 0.02%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น