สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) WHART มูลค่าสูงสุด 19.44 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) WHART มูลค่าสูงสุด 19.44 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
WHART
1 1,300,000 19,435 14.95
THANI <XR> 2 3,006,000 10,100 3.36
AOT13P2011A 1 20,000,000 5,800 0.29