สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 26 ส.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 26 ส.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL-R 2,518,600 50,497,810 16.30%
TQM 39,000 4,765,200 10.12%
MONO 100,000 262,000 7.63%
PTTGC-R 500,000 24,300,000 5.74%
JMT 665,000 22,128,350 5.73%
PTG 587,100 11,294,630 4.37%
MAJOR 200,000 3,330,000 4.28%
TMB 6,025,000 5,603,250 4.22%
KBANK-R 524,500 45,109,225 4.08%
RS 89,600 1,747,200 3.95%
THANI 5,722,500 19,218,300 3.74%
CPF-R 400,000 13,400,000 2.96%
KTB 407,000 3,901,850 2.94%
CBG 64,900 7,910,800 2.92%
CPALL 420,000 26,782,500 2.91%
PTT 864,400 32,306,950 2.66%
AOT 621,600 35,235,425 2.54%
TOA 22,700 896,650 2.46%
KTC 135,500 4,214,025 2.18%
STA 130,000 3,382,000 2.10%
BTS 1,098,400 11,516,260 1.95%
MINT 807,900 17,704,070 1.94%
KCE 524,300 15,669,600 1.86%
BBL 80,000 8,400,000 1.82%
BGRIM 80,300 3,773,150 1.80%
CENTEL 111,000 2,869,000 1.80%
TOP 187,900 8,126,675 1.75%
TKN 300,000 3,190,000 1.67%
SCB 112,600 8,018,550 1.64%
BEC 21,000 94,920 1.62%
HANA 222,000 9,137,200 1.53%
GLOBAL 224,800 4,525,240 1.45%
KBANK 182,900 15,778,900 1.42%
CRC 101,400 3,016,650 1.09%
PTTEP-R 102,300 9,347,375 1.06%
SHR 83,000 165,170 1.03%
SCC 26,200 9,274,800 0.90%
GPSC-R 42,400 2,720,450 0.82%
SCB-R 52,000 3,705,600 0.76%
DELTA 23,500 2,729,000 0.75%
BJC 15,000 566,250 0.74%
TU 231,700 3,382,820 0.71%
WHA 351,400 1,166,348 0.71%
ADVANC 20,000 3,730,000 0.69%
BEM 129,700 1,199,725 0.67%
TRUE 631,500 2,155,520 0.66%
AAV 115,000 221,950 0.62%
HMPRO 77,400 1,191,960 0.62%
GPSC 29,600 1,891,350 0.57%
MTC 105,000 5,283,750 0.56%
TISCO-R 28,600 1,923,350 0.55%
EA 27,500 1,211,000 0.50%
PLANB 212,400 1,237,340 0.47%
TASCO 100,000 2,440,000 0.45%
SINGER 16,600 230,740 0.42%
IRPC 151,100 368,684 0.41%
SAWAD 140,000 6,295,000 0.40%
OSP-R 35,500 1,425,750 0.29%
PTTGC 24,600 1,199,250 0.28%
COM7 13,000 538,750 0.27%
RATCH 11,600 649,600 0.26%
AWC-R 245,500 962,360 0.25%
AP 20,000 127,000 0.24%
PTTEP 23,000 2,109,500 0.24%
BBL-R 9,100 955,500 0.21%
BPP 5,000 69,500 0.21%
CPN 6,800 321,300 0.21%
BAM 20,000 484,000 0.19%
GFPT 7,500 99,000 0.15%
EGCO 2,400 547,200 0.12%
UTP 12,000 185,800 0.12%
AMATA 10,000 132,000 0.10%
GULF 8,000 250,000 0.09%
BANPU 35,000 198,250 0.08%
PRM 30,000 260,500 0.06%
AWC 30,000 118,800 0.03%
VGI 30,700 201,085 0.03%
CK 2,000 35,600 0.02%
INTUCH 1,200 66,600 0.01%
TCAP-R 100 3,150 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น