สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 462.13 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL-F มูลค่าสูงสุด 462.13 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL-F 4 7,206,941 462,132 64.12
AOT 2 1,768,100 100,702 56.96
BBL-F 3 486,196 52,137 107.23
CPF <XD> 3 900,000 29,700 33
KTC 1 700,000 21,910 31.3
GBX 1 49,201,100 20,664 0.42
FTREIT 1 1,400,000 20,650 14.75
RCI 1 5,110,000 20,338 3.98
LH <XD> 2 2,475,500 19,251 7.78
LHSC 1 1,000,000 11,400 11.4
TU 1 500,000 7,400 14.8
W <C>
1 50,000,000 7,000 0.14
BDMS 1 243,000 4,957 20.4
IVL <XD> 1 140,000 3,591 25.65
TMB 1 3,400,000 3,196 0.94
HMPRO
1 205,800 3,108 15.1
LHPF 1 200,000 1,062 5.31
KBANK-F
1 6,800 588 86.5
CRC 1 10,000 310 31
TWZ
1 5,000,000 300 0.06
SCC-F
1 83 28 343
ADVANC-F 1 75 14 184
PTTEP-F 2 90 8 89.5
CPN-F 1 92 4 47.75
MINT-F 3 161 4 23
PTT-F 1 72 3 36.75
PTTGC-F 1 46 2 47
AOT-F
1 36 2 56.75
CPF-F <XD> 1 43 1 33.75
CRC-F 1 28 1 31
INTUCH-F 1 8 0 55.25
BANPU-F 1 27 0 5.8