TVO ครึ่งปีหลังแข็งแกร่งต่อเนื่อง!

TVO ยังเติบโตค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังของปี 63 จากความต้องการกากถั่วเหลืองที่ฟื้นตัวขึ้นจากการเลี้ยงปศุสัตว์ หลังราคาหมูและไก่ยังอยู่ในระดับสูง

คุณค่าบริษัท

มีการประเมินว่า บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO จะยังเติบโตค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สาเหตุหลักมาจากความต้องการกากถั่วเหลืองที่จะฟื้นตัวขึ้นจากการเลี้ยงปศุสัตว์ เพราะผู้ผลิตได้รับแรงจูงใจจากราคาหมูและราคาไก่ที่อยู่ในระดับสูง

ส่วนระหว่างทางมีการคาดผลประกอบการอย่างช่วงไตรมาส 3/2563 ยังคงฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เพราะยังมีธุรกิจน้ำมันพืชที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และยังมีส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้มีมุมมองในเชิงบวกต่อราคาของถั่วเหลืองโลกช่วงไตรมาส 4/2563 จากปัจจัยการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีนจากสถานการณ์หวัดหมูที่ดีขึ้น รวมถึงผลกระทบจาก La Nina ที่บราซิลกับอาร์เจนตินา และสต๊อกของถั่วเหลืองโลกที่ลดลง 95 ล้านตันจากข้อมูลของ WASDE

ผลดังกล่าวจะส่งผลบวกให้ผลประกอบการของ TVO ในภาพรวมทั้งปียังเติบโตโดดเด่นสะท้อนความแข็งแกร่งต่อเนื่อง จากผลการดำเนินงานไตรมาส 2 และงวดครึ่งปีแรกที่เติบโตแข็งแกร่ง

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,754.73 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 5,977.49 ล้านบาท ส่วนบริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 340.59 ล้านบาท หรือ 0.42 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 280.39 ล้านบาท หรือ 0.35 บาทต่อหุ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณขายน้ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ของบริษัทเติบโตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้มีการกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา รวมถึงต้นทุนจากการขายลดลง

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้รวมขยับขึ้นมาอยู่ที่ 12,349.42 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 12,012.13 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 834.27 ล้านบาท หรือ 1.03 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 637.98 ล้านบาท หรือ 0.79 บาทต่อหุ้น สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้หากพิจารณาฐานะทางการเงินก็พบว่าคงแข็งแกร่ง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนถึง 7,940.23 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน 1,771.28 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ  4.48 เท่า แสดงให้เห็นว่าทางบริษัทยังมีสภาพคล่องมากพอในการขยายธุรกิจ หรือไปลงทุนสิ่งต่าง ๆ ในอนาคต

ขณะเดียวกันทางปัญหาหนี้สินก็ไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นห่วง เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมเพียง 1,938.59 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 9,434.22 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.21 เท่า ถือว่าทางบริษัทยังคงปลอดหนี้สิน

พร้อมทั้งนักลงทุนยังสามารถเข้าลงทุนได้เพราะยังมีอัพไซด์อยู่ เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมาย โดยหยิบยกจาก บล.ทิสโก้ แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 31 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. น.ส.สุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ 60,910,800 หุ้น 7.53%
  2. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 58,767,228 หุ้น 7.27%
  3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 47,496,684 หุ้น 5.87%
  4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์ 46,765,600 หุ้น 5.78%
  5. บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด 33,126,793 หุ้น 4.10%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
  2. นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
  3. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
  4. น.ส.อรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
  5. นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ