สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 3 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SOLAR 150,000 150,000 11.12%
TTW 180,800 2,386,560 10.23%
QH 1,006,700 2,275,142 6.62%
CPF-R 1,350,000 42,525,000 5.15%
BBL 220,000 22,910,000 4.83%
TQM 20,000 2,450,000 4.50%
GPSC 160,000 10,175,000 4.15%
BGRIM 208,900 9,577,725 4.03%
GULF 300,000 9,675,000 3.54%
KTB 735,200 7,034,185 3.48%
PTT 1,025,000 37,265,400 3.03%
CPALL 748,100 47,731,225 2.91%
CBG 78,200 9,702,850 2.55%
JMT 303,000 10,302,750 2.48%
GLOBAL 62,400 1,257,310 2.02%
TISCO-R 28,800 1,922,400 1.92%
SCB 145,700 10,467,850 1.72%
AAV 500,000 1,020,000 1.55%
MINT 1,346,000 30,837,160 1.55%
AOT 721,600 41,682,050 1.54%
GLOBAL-R 47,500 964,250 1.54%
WHA 1,360,100 4,211,342 1.35%
CPF 334,400 10,565,450 1.28%
BH 21,500 2,334,750 1.23%
HANA 112,200 4,634,850 1.23%
RS 100,000 1,990,000 1.00%
COM7 110,000 4,642,500 0.97%
TMB 892,300 838,762 0.97%
PTTEP 92,300 8,135,325 0.92%
ADVANC 24,000 4,404,000 0.91%
BJC 30,000 1,140,000 0.91%
TOP 79,900 3,163,525 0.87%
IVL 202,500 4,713,000 0.86%
BDMS 204,700 4,257,760 0.77%
AWC-R 243,000 962,280 0.72%
TU 179,900 2,553,890 0.70%
LH 298,800 2,211,625 0.69%
TRUE 212,100 708,414 0.69%
MTC 40,000 2,000,000 0.67%
SAWAD 40,000 1,825,000 0.54%
AP 20,000 126,000 0.53%
BEM 135,200 1,223,560 0.52%
DELTA 27,900 3,492,800 0.50%
CENTEL 20,000 520,000 0.49%
CRC 128,200 3,749,850 0.47%
PTG 102,000 1,968,400 0.46%
PTTGC-R 58,700 2,685,750 0.46%
CPN 25,100 1,183,725 0.42%
GPSC-R 15,100 962,625 0.39%
KBANK 37,700 3,124,025 0.36%
INTUCH 23,900 1,314,500 0.33%
AMATA 10,000 135,000 0.29%
KTC 11,000 341,750 0.29%
STEC 10,000 126,000 0.28%
BBL-R 9,100 955,500 0.20%
ICHI 150,000 1,684,400 0.20%
TOP-R 17,200 676,400 0.19%
MAJOR 14,000 245,000 0.18%
BTS-R 29,900 310,960 0.14%
CPN-R 8,400 393,900 0.14%
AU 10,000 99,000 0.13%
BANPU 31,200 177,995 0.13%
BCP-R 2,900 51,040 0.13%
SCC 3,200 1,180,800 0.12%
KBANK-R 11,500 954,500 0.11%
TCAP-R 2,400 75,600 0.11%
CK 13,000 246,700 0.10%
BDMS-R 15,900 330,630 0.06%
SIRI 22,100 15,912 0.06%
PLANB 10,000 57,500 0.04%
JAS 20,000 57,000 0.03%
THANI 10,000 39,400 0.03%
BTS 5,100 53,040 0.02%
MINT-R 13,800 311,880 0.02%
STA-R 5,500 155,375 0.02%
ASIAN 2,000 21,200 0.01%
KCE 2,000 61,500 0.01%
TCAP 300 9,525 0.01%
BAM 500 11,350 0.00%
DTAC-R 100 3,525 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น