ซีอีโอ VL รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563

ซีอีโอ VL รับรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ VL เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563 สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะที่เป็นสตรีตัวอย่างที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งทางด้านสังคมและการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เหมาะสมที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น