สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุดที่ 17.69 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SCB มูลค่าสูงสุดที่ 17.69 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SCB 2 250,000 17,694 70.78
SCC 1 20,000 7,320 366