สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 15 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 15 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MFEC 200,000 956,000 21.22%
TIPCO 3,182,100 18,022,115 11.85%
ZEN 30,000 265,500 10.44%
MAJOR 303,100 4,956,900 8.55%
ITD 360,000 360,000 7.58%
WHA 3,209,000 9,406,370 7.41%
IRPC 2,711,700 5,857,272 7.39%
BH 164,500 17,441,500 6.48%
COM7 465,300 18,612,500 5.98%
SPCG 18,000 316,800 5.09%
KCE 602,800 17,279,000 4.85%
PTTGC-R 464,100 19,940,275 4.12%
CKP 930,000 5,143,500 4.04%
BCH 510,000 7,093,000 3.68%
PTTEP-R 600,000 50,525,000 3.59%
LH 243,000 1,761,750 3.29%
CBG 271,500 29,978,500 3.11%
AOT 1,515,900 89,926,725 3.05%
STEC 232,900 2,772,810 3.03%
KBANK-R 264,900 21,485,750 3.01%
HMPRO 1,256,000 17,871,530 2.90%
PRM 915,500 8,129,525 2.80%
PTTEP 468,100 39,439,600 2.80%
BEC 254,000 1,224,474 2.67%
DELTA 61,400 7,543,100 2.62%
CPALL 352,500 22,003,375 2.56%
BDMS 539,500 11,023,540 2.18%
MINT 2,075,900 46,795,610 2.17%
CPN 168,800 7,427,200 2.10%
THANI 500,000 1,992,000 1.80%
TVO 200,000 6,050,000 1.64%
CRC 426,000 11,971,500 1.54%
SCB 80,000 5,575,000 1.50%
HANA 112,800 4,731,025 1.48%
BPP 25,000 341,500 1.47%
SUPER 11,559,900 9,932,608 1.46%
GLOBAL 119,600 2,266,230 1.43%
BBL 47,900 4,952,650 1.38%
IVL 145,800 3,390,060 1.20%
ORI 157,300 980,990 1.20%
EGCO 22,000 4,397,000 1.18%
STA 183,200 4,904,800 1.13%
KTB 101,200 951,280 1.09%
PTG 156,500 2,724,700 0.99%
CPF-R 574,600 17,593,950 0.95%
EA 30,900 1,282,350 0.82%
PTTGC 76,200 3,273,750 0.68%
JMART 488,000 7,379,950 0.64%
TOP 31,900 1,212,200 0.64%
CPF 341,300 10,419,975 0.57%
ERW 182,600 580,668 0.56%
AWC 50,000 195,000 0.55%
PTT 244,200 8,503,050 0.54%
JMT 110,000 3,487,500 0.53%
INTUCH 26,000 1,423,500 0.50%
TU 86,900 1,233,880 0.50%
ESSO 57,600 354,240 0.48%
SCB-R 25,000 1,737,500 0.47%
TISCO 21,900 1,401,500 0.47%
MTC 11,300 550,450 0.35%
JAS 50,000 134,000 0.34%
KTC 13,400 425,450 0.31%
ICHI 55,600 629,390 0.28%
CENTEL 19,500 464,000 0.24%
CK 10,200 185,940 0.23%
AU 5,000 48,250 0.13%
SAT 10,000 135,000 0.13%
TRUE 24,000 77,760 0.13%
AAV 84,500 161,607 0.12%
PLANB 5,500 30,125 0.10%
BAM 10,000 215,000 0.09%
QH 4,400 9,856 0.08%
BANPU 3,100 17,050 0.05%
KBANK 4,800 388,800 0.05%
ASIAN 21,000 243,600 0.03%
HANA-R 2,000 82,000 0.03%
DELTA-R 500 60,500 0.02%
SGP 200 1,750 0.02%
GUNKUL 4,200 9,520 0.01%
MINT-R 14,100 308,790 0.01%
OSP 1,600 58,800 0.01%
ADVANC-R 100 18,150 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น