THAI จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับจากฮ่องกง ครั้งที่ 5

THAI จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับจากฮ่องกง ครั้งที่ 5

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบิน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยว่า บริษัทฯปฏิบัติภารกิจรับคนไทยจากฮ่องกงกลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 5 โดยให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง จัดเที่ยวบินพิเศษในวันที่ 16 กันยายน 2563 รับผู้โดยสารชาวไทยจำนวน 75 คน เดินทางมาในเที่ยวบินที่ ทีจี 607 เส้นทาง ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากฮ่องกง เวลา 20.37 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.08 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับด้วย

โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของการบินไทยเสมอมา

คำค้น