สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2012A 827 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2012A S50U20 827,278,100
2 S5013C2012B S50U20 752,379,700
3 S5013P2012A S50U20 704,987,700
4 S5013C2012D S50U20 428,618,900
5 S5013P2012B S50U20 281,493,100

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น