กิเลส

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

โหงวเฮ้งหุ้น

กิเลสยั่ว มัวเมา ให้เศร้าหมอง

ต้องประคอง ฝึกขันติ สติก่อน

ให้เห็นเหตุ แห่งผล กมลร้อน

ตัณหาหลอน หลอกจิต คิดให้ทัน

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SYNEX หรือ ATP30

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ GLOCON และ ZIGA

คติวันนี้ “ถ้าคุณไม่สามารถอธิบายสิ่งใดให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย นั่นหมายความว่าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจมันดีพอ”