สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012C 796 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012C S50Z20 796,438,800
2 S5013P2012E S50Z20 514,685,500
3 S5013P2012D S50Z20 412,594,200
4 S5013C2012E S50Z20 407,839,100
5 S5013C2012F S50Z20 317,248,000

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น