สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 ต.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 12 ต.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 2,288,000 131,674,050 19.04%
ERW 5,246,500 15,228,186 18.24%
TMB 21,919,000 18,850,340 17.68%
DTAC-R 825,000 27,927,500 15.61%
PTT 7,585,900 257,634,175 9.65%
MTC 223,000 11,438,500 9.14%
CPF 5,882,900 158,815,150 8.68%
IRPC-R 4,050,100 8,574,642 8.55%
SPALI 277,800 4,564,680 8.43%
GLOBAL 538,300 10,288,040 8.09%
BEM 591,500 5,153,300 7.65%
GULF 1,357,800 42,961,900 7.60%
TU 2,109,500 32,925,910 7.24%
TASCO 1,281,300 19,261,700 7.13%
PTTEP 675,400 55,790,925 6.99%
EA 943,500 41,492,925 6.72%
HMPRO 1,326,600 19,964,270 6.50%
INTUCH 195,400 10,268,500 6.41%
HANA 127,000 5,673,550 6.29%
BH 76,200 7,381,525 6.17%
GPSC 354,000 20,930,650 6.12%
RATCH 328,100 17,196,225 6.05%
EA-R 806,800 35,529,300 5.75%
SCB 588,500 39,267,800 5.64%
EGCO 90,100 17,321,550 5.26%
MINT 2,250,500 44,803,310 5.15%
KTB 775,100 6,930,585 5.13%
ESSO-R 778,200 4,918,730 5.05%
BGRIM 425,300 18,657,000 5.04%
SPRC 401,600 2,385,040 5.04%
CPN 205,000 9,112,375 4.92%
KBANK 850,100 64,031,475 4.85%
AWC 1,162,700 3,891,714 4.71%
TOP 320,600 11,571,075 4.69%
KCE 148,800 5,132,400 4.68%
CK 122,200 2,064,030 4.66%
GFPT 183,900 2,243,580 4.62%
BTS 426,400 4,180,405 4.57%
BCH 253,800 3,637,200 4.54%
ICHI 267,300 3,121,820 4.50%
WHA-R 3,385,400 9,763,692 4.43%
RATCH-R 230,000 12,004,050 4.24%
CENTEL-R 130,600 2,795,790 4.05%
CPALL 652,200 39,416,200 4.03%
KBANK-R 690,200 52,140,050 3.94%
MAJOR 66,300 1,001,130 3.81%
WHA 2,878,900 8,286,274 3.77%
TQM 49,700 6,558,700 3.67%
BTS-R 330,800 3,238,745 3.55%
IRPC 1,670,700 3,543,720 3.53%
PTTGC 356,100 14,743,750 3.45%
TRUE 1,040,000 3,140,800 3.43%
SCB-R 350,400 23,432,725 3.36%
AAV 500,000 870,000 3.30%
BDMS 724,600 13,837,150 3.26%
CBG 80,700 9,761,050 3.15%
BBL 212,900 20,474,025 3.14%
JAS 677,200 1,908,560 3.13%
TCAP 187,500 5,426,575 3.13%
IVL 2,040,700 48,220,120 3.10%
LH 518,900 3,635,680 3.09%
BJC 71,900 2,520,550 3.05%
SAWAD 212,900 10,450,275 2.88%
SPRC-R 226,600 1,339,675 2.84%
VGI 765,700 5,104,315 2.80%
SUPER 13,938,600 12,437,453 2.76%
ADVANC 56,300 10,020,050 2.54%
CRC 207,600 5,739,275 2.54%
MINT-R 1,093,400 21,665,550 2.50%
AMATA 173,600 2,191,100 2.44%
PTL 82,500 1,953,940 2.40%
TU-R 682,200 10,627,520 2.34%
PSL 256,700 1,339,090 2.33%
KTC 113,700 4,325,050 2.32%
BJC-R 52,000 1,820,000 2.21%
SCC 18,900 6,610,000 2.18%
MAJOR-R 36,700 550,500 2.11%
COM7 168,200 7,068,225 2.08%
BANPU 1,508,100 9,763,745 2.07%
KKP 46,800 1,762,700 1.85%
JMT 78,800 2,874,050 1.83%
ESSO 267,600 1,693,480 1.74%
DOHOME 129,100 1,941,500 1.62%
OSP 159,800 5,566,000 1.61%
TCAP-R 85,500 2,467,225 1.43%
ORI 193,700 1,349,905 1.41%
TISCO 141,700 9,585,450 1.36%
PTG 103,000 2,003,500 1.29%
DELTA-R 30,800 6,018,550 1.18%
AU 10,000 94,500 1.14%
PLANB 94,300 572,010 1.14%
RS 70,000 1,354,000 1.07%
BAM 210,000 4,512,860 0.93%
AP 112,000 696,840 0.90%
MTC-R 22,000 1,138,325 0.90%
CPF-R 600,000 16,100,000 0.88%
STEC 51,700 603,760 0.84%
CENTEL 25,800 555,120 0.80%
TOA 10,900 387,700 0.76%
QH 141,100 301,954 0.70%
BEC 55,500 280,275 0.67%
HMPRO-R 136,800 2,073,150 0.67%
PRM 123,000 1,062,800 0.67%
ALT 125,800 479,318 0.64%
DIF 36,100 483,740 0.64%
TVO 15,200 533,200 0.61%
CKP 161,600 821,235 0.57%
JWD 12,200 95,440 0.56%
THANI 285,000 1,043,498 0.53%
STA-R 315,700 9,357,975 0.50%
DELTA 12,700 2,473,000 0.48%
SUPER-R 2,412,800 2,147,392 0.48%
PR9 10,000 74,500 0.43%
TISCO-R 44,000 3,003,000 0.42%
KKP-R 10,400 392,600 0.41%
SCCC 600 71,100 0.40%
CBG-R 9,700 1,182,450 0.38%
AI 73,700 154,392 0.37%
JMART 135,800 2,241,750 0.34%
AOT-R 38,300 2,207,250 0.32%
BBL-R 22,000 2,123,000 0.32%
KTC-R 15,800 597,475 0.32%
TMB-R 377,200 324,392 0.30%
EGCO-R 5,000 959,350 0.29%
SVI 13,900 64,928 0.29%
ADVANC-R 6,100 1,083,200 0.28%
AEONTS 5,300 714,850 0.26%
M 700 32,725 0.24%
PTTGC-R 23,400 970,325 0.23%
SYNEX 10,100 166,360 0.22%
STA 130,000 3,902,500 0.21%
COM7-R 15,800 671,500 0.20%
CGD 50,000 36,000 0.18%
KAMART 40,000 151,200 0.18%
UTP 2,000 28,600 0.16%
PTTEP-R 14,000 1,156,750 0.14%
TTW 1,800 22,140 0.14%
BGRIM-R 11,000 482,775 0.13%
BLA 5,000 93,000 0.13%
GULF-R 23,100 733,425 0.13%
BDMS-R 27,200 516,800 0.12%
GPSC-R 7,100 422,775 0.12%
SAPPE 2,000 45,190 0.12%
OSP-R 10,600 368,350 0.11%
SVOA 35,000 54,850 0.11%
GUNKUL 9,800 22,736 0.10%
PLANB-R 7,300 43,800 0.09%
SAWAD-R 6,400 313,950 0.09%
BCPG-R 7,000 91,000 0.08%
THCOM 11,200 67,410 0.08%
SGP 400 3,565 0.06%
CPALL-R 8,500 512,125 0.05%
DTAC 2,700 91,125 0.05%
GLOBAL-R 3,400 64,940 0.05%
IVL-R 35,100 821,660 0.05%
BEAUTY 5,000 6,880 0.02%
BH-R 300 28,875 0.02%
CPN-R 1,000 44,000 0.02%
TOP-R 1,100 39,600 0.02%
INET 10,000 38,800 0.01%
JAS-R 900 2,538 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น