RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ จ.สุราษ

RT จับมือ APM-บล.ฟิลลิป โรดโชว์ ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วย นายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้ง นายธีรยุทธ ชูศิลป์ และ นายไชยา วงศ์ลาภพานิช กรรมการ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT พร้อมด้วย นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ รวมถึง นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และ นางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น RT แก่นักลงทุน จ.สุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก

คำค้น