TWPC ร่วมประชุมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

TWPC ร่วมประชุมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC โดย นายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง ร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลัง สถานการณ์การผลิต การค้า มันเส้น / แป้งมัน แนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในงานประชุมของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA) ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เมื่อเร็วๆ นี้

คำค้น