คัด 11 หุ้นบลูชิพ ราคาต่ำบุ๊ก-แจกปันผลสูง!

คัด 11 หุ้นบลูชิพ ราคาต่ำบุ๊ก-แจกปันผลสูง!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมบริษัทจดทะเบียนที่ราคาหุ้นในช่วงเดือนตุลาคมต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยแสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันยังต่ำกว่าพื้นฐาน โดยคัดเลือกหุ้นที่อยู่ใน SET50 ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของดัชนีเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีมาร์เก็ตแคปสูง

โดยคัดเลือกเฉพาะบจ.ที่มีอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีต่ำกว่า 1 เท่า มีทั้งหมด 11 บจ. ประกอบด้วย EGCO ,PTTEP, PTTGC ,TOP, IRPC, SCB ,TCAP ,KBANK ,BBL, TMB และ KTB

 

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

คำค้น