LEO เปิดสวย! Pre Open 5 นาที เหนือจอง 2% แตะ 3.50 บ.

LEO เปิดสวย! Pre Open 5 นาที เหนือจอง 2% แตะ 3.50 บ. จากราคา IPO ที่ 3.42 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 20.49 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 11.47 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 8.99 ล้านหุ้น โดยมีบล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO ก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีอยู่ที่ 3.50 บาท จากราคา IPO ที่ 3.42 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 20.49 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 11.47 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 8.99 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

คำค้น