ไฟสามกอง

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ส่วนทางด้านธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตบางคนอาจจะกำลังเฟื่องฟู ควรมีความมานะต่อไป

โหงวเฮ้งหุ้น

อันตัวเรามีไฟสามกองในตัวตน

มีไฟทั้งความโกรธโลภและหลง

ที่พร้อมจะลุกไหม้ได้ตลอดเวลา

แล้วจะเสียหายหากเราไม่มีสติ

วันนี้เป็นวันกุ้ยไห แม้จะเป็นวันดีมีศรี แต่เพียงเหมาะในการประกอบพิธีเปิดกิจการค้าและการเดินทาง ไม่ควรประกอบพิธีมงคลสมรส ส่วนทางด้านธุรกิจการงานคล่องตัวพอสมควร จะมีเรื่องวุ่น ๆ บ้างก็เพียงส่วนน้อย ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน ชะตาชีวิตบางคนอาจจะกำลังเฟื่องฟู ควรมีความมานะต่อไป

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ SCI หรือ RATCH

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ THG และ BAM

คติวันนี้ “อย่าตัดสินใครจากจุดที่เรายืนอยู่ เพราะแต่ละคน “ผ่านอะไรมาไม่เท่ากัน””