PRIME กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 70% แตะ 78 ลบ. รับรู้รายได้ COD โรงไฟฟ้า-ธุรกิจรับเหมา

PRIME กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 70% แตะ 78 ลบ. รับรู้รายได้ COD โรงไฟฟ้า-ธุรกิจรับเหมา

บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PRIME รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นจากการเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการ ต่างประเทศและ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด

คำค้น