สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 23 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 23 พ.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
SPRC 7,084,000 51,513,470 14.68%
PTTGC-R 3,602,100 202,820,225 11.09%
BGRIM-R 3,180,900 158,634,575 10.97%
BTS 7,589,200 80,867,750 10.49%
SGP-R 238,600 2,280,225 10.43%
BCPG-R 1,349,300 19,415,080 9.38%
GLOBAL 1,958,000 33,953,510 8.54%
SPALI-R 623,800 11,358,640 8.50%
AOT 2,718,800 184,904,425 7.24%
CPN-R 1,039,500 57,107,550 6.92%
COM7-R 356,900 14,317,925 6.86%
TOP 940,300 46,384,375 6.61%
TISCO-R 384,500 30,658,075 6.58%
KCE-R 707,200 26,868,275 6.39%
BPP 390,900 6,245,860 6.20%
TU 1,615,200 25,414,510 5.82%
GFPT 300,000 3,830,000 5.55%
TFMAMA 700 135,100 5.38%
IVL-R 2,729,300 82,518,300 5.20%
TQM-R 44,800 5,093,000 5.12%
QH 2,417,800 5,560,940 5.07%
TPIPL-R 259,800 392,298 5.04%
CHG-R 4,215,000 11,211,900 4.88%
BBL 715,400 87,874,300 4.79%
BCH-R 529,000 7,937,200 4.74%
CK-R 443,000 8,231,210 4.70%
KBANK 1,864,300 198,349,500 4.47%
TISCO 253,800 20,287,200 4.35%
KTC-R 289,200 12,948,400 4.27%
EGCO-R 264,400 52,210,450 4.21%
DTAC-R 556,200 20,392,550 4.15%
SCB-R 864,600 76,145,775 4.15%
TTW 526,800 6,453,240 4.03%
LH 2,249,100 17,694,335 3.99%
PTTEP-R 1,386,800 135,318,525 3.99%
KTB 4,656,000 49,929,630 3.93%
MINT-R 4,806,400 118,066,270 3.93%
GPSC-R 1,391,000 97,588,450 3.86%
SCB 790,400 69,644,625 3.79%
SGP 86,400 830,370 3.78%
TOP-R 517,000 25,482,600 3.64%
BDMS 2,391,200 56,125,230 3.63%
PTTGC 1,150,800 64,684,425 3.54%
TCAP 817,800 27,888,300 3.52%
HMPRO 1,117,300 17,490,250 3.49%
PTL-R 45,800 1,007,600 3.49%
INTUCH-R 804,800 45,833,725 3.48%
KTC 231,100 10,387,175 3.41%
CRC 333,900 11,586,125 3.36%
ERW 1,026,600 3,536,450 3.34%
IRPC 6,747,500 19,858,206 3.34%
BH-R 286,200 34,340,450 3.33%
IVL 1,747,500 53,025,375 3.33%
PTT 4,509,400 178,419,975 3.25%
CBG 316,000 38,746,600 3.23%
KKP-R 291,100 13,332,400 3.19%
KBANK-R 1,325,600 140,602,800 3.18%
BJC-R 737,700 27,414,925 3.15%
CPN 453,200 24,955,725 3.01%
DELTA-R 118,200 23,474,100 2.95%
MINT 3,603,800 88,074,760 2.95%
AEONTS-R 23,100 3,396,850 2.91%
BEM-R 1,978,600 18,596,825 2.89%
GULF 1,920,500 70,874,350 2.88%
RATCH-R 304,900 17,074,925 2.87%
PTL 37,500 827,400 2.86%
BLAND-R 880,300 924,315 2.72%
HANA-R 189,200 7,296,075 2.70%
JMT-R 165,700 5,587,025 2.65%
ICHI 110,900 1,264,260 2.60%
DTAC 341,300 12,509,900 2.55%
SUPER 28,957,900 27,010,847 2.54%
AU 151,000 1,485,400 2.52%
TMB 31,217,600 34,514,297 2.42%
AWC-R 3,070,000 13,686,872 2.39%
CPALL 897,300 56,898,800 2.36%
SCGP 1,368,000 54,595,000 2.32%
JMT 144,400 4,846,475 2.31%
TRUE 4,430,800 14,456,692 2.28%
SAWAD 365,600 20,169,250 2.26%
INTUCH 520,800 28,926,375 2.25%
HMPRO-R 680,300 10,607,280 2.12%
BANPU-R 2,838,700 23,483,300 2.07%
WHAUP-R 306,500 1,316,066 2.00%
NOBLE-R 106,100 2,123,430 1.99%
MTC 147,000 8,110,350 1.91%
M 15,900 908,175 1.90%
OSP 215,600 8,149,325 1.89%
DELTA 74,800 14,733,350 1.87%
SAWAD-R 295,600 16,273,950 1.83%
SPALI 134,300 2,428,880 1.83%
MTC-R 139,400 7,696,450 1.81%
KCE 199,400 7,565,950 1.80%
PLANB 398,000 2,495,100 1.78%
VNT-R 28,200 669,340 1.74%
BGRIM 496,400 24,518,625 1.71%
SCC 72,700 26,762,800 1.71%
GUNKUL 1,315,400 3,191,140 1.70%
MALEE 20,000 124,000 1.69%
AWC 2,157,600 9,568,130 1.68%
EA 227,000 10,164,825 1.68%
BTS-R 1,205,600 12,824,850 1.67%
RS-R 108,100 1,891,940 1.67%
TCAP-R 383,200 13,119,900 1.65%
CPF 1,209,500 36,049,375 1.63%
PTG-R 402,900 7,634,670 1.63%
THG-R 15,300 312,920 1.57%
ORI 325,700 2,596,270 1.55%
BCPG 222,300 3,193,470 1.54%
BEM 1,011,400 9,526,365 1.47%
EGCO 92,400 18,258,750 1.47%
BJC 333,600 11,976,725 1.42%
WHA 4,443,500 13,379,220 1.40%
BANPU 1,886,500 15,712,755 1.38%
MEGA-R 44,800 1,600,600 1.33%
RATCH 137,500 7,597,650 1.29%
AMATA 307,500 4,729,740 1.28%
WHA-R 4,065,600 12,272,972 1.28%
GPSC 452,800 31,506,675 1.26%
BCP 39,800 759,960 1.25%
MBK-R 175,600 2,292,690 1.21%
ADVANC 242,900 43,344,900 1.19%
ESSO 291,900 2,150,670 1.17%
GULF-R 763,300 28,241,900 1.14%
MAJOR-R 106,100 1,912,170 1.12%
CPF-R 797,700 23,731,575 1.07%
TVO 19,700 634,725 1.07%
TASCO 572,800 11,278,500 1.02%
TQM 8,600 982,400 0.98%
THANI-R 485,000 1,822,114 0.97%
PLANB-R 212,600 1,363,840 0.95%
BDMS-R 573,800 13,487,560 0.87%
OSP-R 97,900 3,702,175 0.86%
THANI 425,900 1,608,666 0.86%
PTTEP 294,900 28,546,275 0.85%
KKP 76,800 3,498,650 0.84%
BH 71,700 8,531,950 0.83%
CK 77,900 1,440,880 0.83%
HANA 56,900 2,192,925 0.81%
BAM 445,300 9,745,880 0.80%
SCC-R 33,300 12,321,000 0.78%
STA-R 169,600 4,531,250 0.78%
CBG-R 75,300 9,298,650 0.77%
PSH-R 44,200 526,370 0.75%
AP 167,700 1,149,460 0.73%
DOHOME 132,600 1,775,540 0.72%
TRUE-R 1,398,300 4,596,220 0.72%
CENTEL-R 56,300 1,396,600 0.70%
PRM-R 288,700 2,324,035 0.69%
TKN 138,100 1,554,130 0.63%
BCH 66,400 996,580 0.60%
JMART 86,400 1,506,710 0.60%
AEONTS 4,700 690,000 0.59%
TPIPP-R 136,000 590,240 0.56%
MEGA 18,000 647,550 0.54%
EPG-R 43,100 262,510 0.53%
MAJOR 49,800 901,240 0.53%
AMATA-R 125,900 1,931,460 0.52%
GFPT-R 27,300 347,310 0.51%
CENTEL 40,300 998,545 0.50%
TU-R 128,700 2,027,710 0.46%
ESSO-R 110,300 810,705 0.44%
CHG 373,400 975,348 0.43%
AAV 346,100 721,888 0.40%
SPCG-R 14,300 294,580 0.40%
BGC 15,600 170,040 0.39%
LH-R 219,200 1,730,490 0.39%
PRM 156,400 1,256,770 0.37%
STEC 105,000 1,371,420 0.37%
AOT-R 135,100 9,225,800 0.36%
STEC-R 100,200 1,310,910 0.35%
TOA 16,400 565,800 0.32%
EA-R 40,300 1,790,525 0.30%
SF-R 9,000 43,880 0.30%
BCP-R 8,700 167,040 0.27%
CKP 129,400 643,096 0.25%
TKN-R 53,600 600,320 0.25%
ORI-R 47,800 380,015 0.23%
JAS-R 1,087,500 3,537,834 0.20%
JAS 926,900 2,947,704 0.17%
PTT-R 201,600 8,085,450 0.15%
RS 10,000 176,000 0.15%
RBF 25,000 244,500 0.14%
KTB-R 147,500 1,634,040 0.12%
PSL 96,400 592,820 0.12%
ADVANC-R 22,600 4,045,400 0.11%
TTA 50,000 201,000 0.11%
CKP-R 40,600 205,030 0.08%
UNIQ 4,400 21,926 0.08%
SUPER-R 800,000 748,000 0.07%
TASCO-R 38,800 770,580 0.07%
CPALL-R 3,600 228,050 0.01%
BEC 100 595 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น