SAMTEL คว้างานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครือข่ายสื่อสาร “ธนาคารออมสิน” มูลค่ากว่า 250 ลบ.

SAMTEL คว้างานเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครือข่ายสื่อสาร "ธนาคารออมสิน" มูลค่ากว่า 250 ลบ.

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารสาขา ระยะเวลา 60 เดือน กับธนาคารออมสิน ลงวันที่ 19 พ.ย.63 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 257.54 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะต้องดำเนินการติดตั้งและส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ตามสัญญาดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ธนาคารแจ้งให้ติดตั้ง และมีเงื่อนไขการชำระเงินเป็นค่าเช่ารายเดือน จำนวน 60 เดือน

คำค้น