ผลเลือกตั้ง นายก อบจ. “ตู่ นันทิดา” คว้าชัยปากน้ำ ฟาก “คำรณวิทย์” โค่นแชมป์เก่า

ผลเลือกตั้ง นายก อบจ. “ตู่ นันทิดา” คว้าชัยปากน้ำ ฟาก “คำรณวิทย์” โค่นแชมป์เก่า

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รายงานผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) 76 จังหวัด อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 21 ธ.ค.เวลา 10.00 น.

ลำดับที่   รายชื่อ อบจ. หมายเลขผู้สมัคร      รายชื่อผู้สมัครนายกอบจ. 
1 กระบี่ 1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล*
2 กาญจนบุรี 1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ
3 กาฬสินธุ์ 1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร
4 กำแพงเพชร 1 นายสุนทร รัตนากร*
5 ขอนแก่น 6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์*
6 จันทบุรี 1 นายธนภณ กิจกาญจน์*
7 ฉะเชิงเทรา 1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์*
8 ชลบุรี 1 นายวิทยา คุณปลี้ม*
9 ชัยนาท 1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย*
10 ชัยภูมิ 1 นายอร่าม โล่ห์วีระ
11 ชุมพร 3 นายนพพร อุสิทธิ์
12 เชียงราย 2 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
13 เชียงใหม่ 1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
14 ตราด 2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ*
15 ตรัง 1 นายบุญเล้ง โล่สถาพรพิพิธ
16 ตาก 1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ*
17 นครนายก 2 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์
18 นครปฐม 2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์
19 นครพนม 2 นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
20 นครราชสีมา 2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
21 นครศรธีรรมราช 2 นางกนกพร เดชเดโช
22 นครสวรรค์ 3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
23 นนทบุรี 3 พันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเ
24 นราธิวาส 1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน*
25 น่าน 3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์
26 บึงกาฬ 3 นางแว่นฟ้า ทองศรี
27 บุรีรัมย์ 8 นายภูษิต เล็กอุกากร
28 ปทุมธานี 2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
29 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
30 ปราจีนบุรี 3 นายสุนทร วิลาวัลย์
31 ปัตตานี 2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี*
32 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล*
33 พะเยา 3 นายอัครา พรหมเผ่า
34 พิจิตร 1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์
35 พิษณุโลก 3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์*
36 เพชรบูรณ์ 1 นายอัครเดช ทองใจสด*
37 เพชรบุรี 1 นายชัยยะ อังกินันทน์*
38 แพร่ 1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ*
39 พังงา 2 นายธราธิป ทองเจิม
40 พัทลุง 2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร*
41 ภูเก็ต 2 นายเรวัต อารีรอบ
42 มุกดาหาร 2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
43 มหาสารคาม 2 ดร.คมคาย อุดรพิมพ์*
44 แม่ฮ่องสอน 1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์*
45 ยะลา 1 นายมุขตาร์ มะทา*
46 ยโสธร 1 นายวิเชียร สมวงศ์
47 ร้อยเอ็ด 1 นายเอกภาพ พลซื่อ
48 ระนอง 1 นายธนกร บริสุทธิญานี
49 ระยอง 1 นายปิยะ ปิตุเตชะ*
50 ราชบุรี 3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
51 ลพบุรี 3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช*
52 ลำปาง 1 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
53 ลำพูน 1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ
54 เลย 4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ*
55 ศรีสะเกษ 3 นายวิชิต ไตรสรณกุล*
56 สกลนคร 2 นายชูพงศ์ คำจวง
57 สงขลา 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์
58 สตูล 2 นายสัมฤทธิ์ เลี้ยงประสิทธิ์*
59 สมุทรสาคร 3 นายอุดม ไกรวัตนุสรณ์*
60 สมุทรสงคราม 3 นายพิสิฐ เสือสมิง*
61 สมุทรปราการ 1 นางนันทิดา แก้วบัวสาย
62 สระแก้ว 3 นางขวัญเรือน เทียนทอง
63 สระบุรี 5 นายสัญญา บุญหลง
64 สิงห์บุรี 2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร
65 สุโขทัย 1 นายมนู พุกประเสริฐ
66 สุพรรณบุรี 3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ*
67 สุราษฎร์ธานี 6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว
68 สุรินทร์ 5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร
69 หนองคาย 1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร*
70 หนองบัวลำภู 3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
71 อ่างทอง 1 นายสุรเชษ นิ่มกุล*
72 อุบลราชธานี 5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์
73 อุทัยธานี 1 นายเผด็จ นุ้ยปรี*
74 อุดรธานี 3 นายวิเชียร ขาวขำ*
75 อุตรดิตถ์ 1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา*
76 อำนาจเจริญ 3 นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล