GUNKUL ขาย “โซลาร์ฟาร์ม” ญี่ปุ่น 2.86 พันลบ. บันทึกกำไร 1.09 พันลบ.

GUNKUL ขาย “โซลาร์ฟาร์ม” ญี่ปุ่น 2.86 พันลบ. บันทึกกำไร 1.09 พันลบ.

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 อนุมัติให้ Future Asset Management KK (FAM) และ Gunkul International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น 100% ใน East Japan Solar 13 Godo Kaisha (EJS 13) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni ประเทศญี่ปุ่น (โครงการ Iwakuni) ขนาดกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกะวัตต์ (MW) และตามการผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ ให้กับผู้ซื้อ

ประกอบด้วย GK Kaihatsu No.77 และ ISH Kaihatsu No.77 ด้วยมูลค่าการขายรวม 9.94 พันล้านเยน หรือราว 2.86 พันล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้รับชำระเงินจากการขายหุ้นดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใน EJS13 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่แล้วเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.63

บริษัทคาดว่าจะบันทึกกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวประมาณ 1.09 พันล้านบาท และจะทำให้มีสภาพคล่องและความสามารถในการก่อหนี้เพื่อใช้สำหรับการหมุนเวียนและการลงทุนใหม่ ตลอดจนมีความสามารถในการจัดหาโครงการใหม่ด้านพลังงานทดแทนและอื่น ๆ เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำค้น