สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013C2103C 927 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013C2103C S50H21 926,633,400
2 S5013C2103B S50H21 682,067,500
3 S5013P2103D S50H21 551,826,200
4 S5013P2103B S50H21 429,937,800
5 S5013P2103A S50H21 402,589,400

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น