SPA แจ้งปิดร้านนวด-สปารวม 40 สาขา ตามคำสั่ง “กทม.-ชลบุรี” สกัดโควิดระบาด

SPA แจ้งปิดร้านนวด-สปารวม 40 สาขา ตามคำสั่ง "กทม.-ชลบุรี" สกัดโควิดระบาด

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ SPA ระบุว่า บริษัทหยุดให้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในกรุงเทพฯ จํานวน 36 สาขา และเมืองพัทยา 4 สาขา เป็นการชั่วคราว โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และขณะนี้กรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีประกาศปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และสปา ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น บริษัทซึ่งถือเป็นสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการ ระรินจินดา เวลเนส สปา เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา บ้านสวน มาสสาจ สเตรช มี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์ และ Dr. Spiller ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสินจำนวน 40 สาขา ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เพื่อช่วยระงับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งถือเป็นความผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมร่วมกน