APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

APM เยี่ยมชมธุรกิจ CPanel

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงงานของบริษัท ซี แพนเนล จำกัด (CPanel) โดยมี นายสุวัฒน์ชัย เกิดพูล ผู้จัดการฝ่ายผลิต ให้การต้อนรับ

คำค้น