หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 7ม.ค.64

SCB

93.25 บาทเป็นแนวต้าน Double Top ที่แข็งแกร่งมากและสำคัญเพราะหากสามารถ Break ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่จะมีแนวต้านเป้าหมายใหญ่หรือ Target ระยะกลางที่ 125.00 บาท เป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ 93.25 บาท เพื่อทำกำไรรอบใหญ่

แนวรับ     90.50   89.50

แนวต้าน    97.00  102.00

Stop Loss 88.50 บาท

 

BANK

126.50 บาท เป็นแนวต้าน Double Top ที่แข็งแกร่งมากและ สำคัญเพราะหากสามารถ Break ขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่จะมีแนวต้านเป้าหมายใหญ่หรือ Target ระยะ กลางที่ 180.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ 126.50 บาท เพื่อทำกำไรรอบใหญ่

แนวรับ      121.00  120.00

แนวต้าน     131.00  144.00

Stop Loss  119.00 บาท

 

KTB (ต่อเนื่อง)

12.30 บาท เป็นแนวต้าน Double Top ที่แข็งแกร่งมากและสำคัญเพราะหากสามารถ Break ขึ้นไปได้จะเป็นสัญญาณซื้อและเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่จะมีแนวต้านเป้าหมายใหญ่หรือ Target ระยะกลางที่ 16.00 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ Follow Buy เหนือ 12.30 บาท เพื่อทำกำไรรอบใหญ่

แนวรับ    12.00  11.80

แนวต้าน   12.80  13.80

Stop Loss 11.60 บาท

 

MTC

ระดับราคาได้ไต่ระดับสูงขึ้นตามสัญญาณซื้อที่เกิดขึ้นตั้งแต่ Break 58.25 บาท ขึ้นมาเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมายหรือ Target ของสัญญาณซื้อที่ 69.50 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์ ซื้อเล่นสั้นๆ

แนวรับ    62.50   61.50

แนวต้าน   66.50   68.00

Stop Loss 60.50 บาท