สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AEONTS มูลค่าสูงสุด 41 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) AEONTS มูลค่าสูงสุด 41 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
AEONTS 1 200,000 41,000 205
BKER 1 4,000,000 23,400 5.85
PTTG13C2104A 2 40,000,000 20,000 0.5
AHC 1 1,413,640 18,377 13
CRC 2 500,000 15,500 31
MAX 1 3,000,000 36 0.01
BBL-F
1 80 10 125.5
KBANK-F 1 48 6 123.5
DTAC-F 1 19 1 34.5