RBF มั่นใจกำไรเด่น!

RBF เป็นผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ในไทย โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

คุณค่าบริษัท

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เป็นผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ในไทย โดยผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น

สิ่งสำคัญบริษัทมีทีมวิจัยและพัฒนา (RBF) เป็นของตนเอง จึงสามารถคิดค้นสูตรใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง มองเป็นจุดแข็งที่ทางบริษัทมีอยู่

ด้วยทางธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่ง ทำให้ทางนักวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คาดการณ์ว่ากำไรสุทธิไตรมาส 4/2563 จะเติบโตแข็งแกร่งจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้รับอานิสงส์จากปัจจัยฤดูกาลและมาตรการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของรัฐบาล “คนละครึ่งเฟส 1 และชิมช้อปใช้” เป็นผลดีกับธุรกิจ F&F และ Food Coating

ขณะที่โรงงานเกล็ดขนมปังที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาส 1/2563 ก็ไปได้ดีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มีการเติบโตจากงวดเดียวกันของปีก่อน

ด้านการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายก็ดีขึ้น มี Economy of scale มากขึ้น โดยเฉพาะโรงงานอินโดนีเซียที่ใช้กำลังการผลิตเพิ่มสู่ระดับ 70% แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นคาดว่าจะอยู่ระดับสูงที่ 40-41%

ดังนั้นมีการประเมินต่อกำไรสุทธิปี 2563 ไว้ที่ 544 ล้านบาท เติบโต 28% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รวมถึงแนวโน้มกำไรสุทธิปี 2564 ไว้ที่ 631 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 14% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินเพื่อเป็นตัวแปรในการตัดสินใจต่อการลงทุน พบว่าฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง เพราะบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากถึง 2,622.68 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเพียง 422.98 ล้านบาท ได้ค่า CURRENT RATIO อยู่ที่ระดับ 6.20 เท่า ถือว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทยังมีพอสมควรในการขยายกิจการ

ส่วนหนี้สินของบริษัทไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง เพราะบริษัทมีหนี้สินรวมแค่ 780.84 ล้านบาท เมื่อนำมาเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นมากถึง 3,973.65 ล้านบาท ได้ค่า D/E อยู่ที่ระดับ 0.19 เท่า ถือว่าปัญหาหนี้สินทางบริษัทยังไม่มีมารบกวน

ประกอบกับ ฐานะการเงินแข็งแกร่งเป็นเงินสดสุทธิ มี ROE ที่ 14-15% คาดการณ์ Dividend ปี 2564 ไว้ประมาณ 3% แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐาน 10.20 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ 556,031,000 หุ้น 27.80%
  2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ 556,030,900 หุ้น 27.80%
  3. พ.ต.พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 หุ้น 8.01%
  4. พญ.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ 160,159,000 หุ้น 8.01%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 127,406,157 หุ้น 6.37%

รายชื่อกรรมการ

  1. นางเบญจวรรณ รัตนประยูร ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
  2. นายสมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
  3. นางเพ็ชรา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
  4. น.ส.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ
  5. น.ส.สนาธร รัตนภูมิภิญโญ กรรมการ