SABUY ควัก 33 ลบ.ซื้อหุ้น “เวนดิ้ง พลัส” เพิ่ม 3.65% หนุนถือแตะ 86.12%

SABUY ควัก 33 ลบ.ซื้อหุ้น “เวนดิ้ง พลัส” เพิ่ม 3.65% หนุนถือแตะ 86.12%

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ม.ค. อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นบริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด (VDP) ซึ่งทำธุรกิจให้บริการตู้ขายสินค้าอัตโนมัติอีกจำนวน 3.65% มูลค่า 32.85 ล้านบาท จากนางสาว ภรัณยา รุจนพรพจี และผู้ถือหุ้นเดิม ส่งผลให้บริษัทถือหุ้นใน VDP เพิ่มเป็น 86.12% จากเดิม 82.47%

คำค้น