CPF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ย 1.75-3.80% เปิดขาย 18-21 ม.ค.นี้ พร้อมโชว์เรทติ้ง “A+”

CPF ออกหุ้นกู้ 5 ชุด ชูดอกเบี้ย 1.75-3.80% เปิดขาย 18-21 ม.ค.นี้ พร้อมโชว์เรทติ้ง “A+”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ฯ จำนวน 5 รุ่นระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2564  ได้แก่ หุ้นกู้ฯ อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.99% ต่อปี หุ้นกู้ฯ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15%  ต่อปี หุ้นกู้ฯ อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้ฯ อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ส่วนหุ้นกู้ฯ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

สำหรับผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ CPF สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่าย

ทั้งนี้ หุ้นกู้ฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ A+ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 สะท้อนสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของโลก และความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและความสามารถในการรับมือกับวิกฤติโควิด-19 ในช่วงปี 2563 ได้เป็นอย่างดี หุ้นกู้ทั้ง 5 รุ่นที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีโดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง มีความน่าเชื่อถือ มีโอกาสและมีศักยภาพในการเติบโต

สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-888-8888 กด 819, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-777-6784, ธนาคารออมสิน โทร.02-299-9245-46 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่และที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-626-7777, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1558 กด#9 และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่าน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555

ส่วนหุ้นกู้ที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-111-1111, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02-888-8888 กด 819, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.02-777-6784 และธนาคารออมสิน โทร.02-299-9245-46 (เปิดจองซื้อที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น)

คำค้น