สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CHAYO มูลค่าสูงสุด 512.55 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CHAYO มูลค่าสูงสุด 512.55 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CHAYO 3 67,000,000 512,550 7.65
SSP 38 26,587,000 316,631 11.91
STA 1 7,000,000 203,000 29
E1VFVN3001 1 3,709,400 95,999 25.88
GPSC 1 1,000,000 87,000 87
SSP-F 1 5,456,000 70,928 13
CPALL 3 928,500 53,777 57.92
BCP 1 1,961,000 51,261 26.14
AOT 3 815,400 50,451 61.87
BKER 1 7,000,000 40,250 5.75
KBANK 2 200,000 24,390 121.95
SPG 3 861,600 14,817 17.2
TVO 1 400,000 14,300 35.75
EA 1 200,000 13,400 67
SGP 1 1,000,000 11,200 11.2
PTTG13C2104A 1 20,000,000 10,800 0.54
BBL-F
2 79,030 9,918 125.5
BBL 1 79,000 9,915 125.5
JASIF
1 700,000 6,790 9.7
GJS 1 27,000,000 6,750 0.25
EA13C2105A 1 6,417,400 4,300 0.67
TOP
1 54,200 3,545 65.4
IVL 1 80,000 3,192 39.9
DTAC 1 72,700 2,490 34.25
GULF13C2103A
1 5,874,100 1,645 0.28
HMPRO 1 71,800 991 13.8
KTC 1 10,000 780 78
MAX 3 6,000,000 72 0.01
DTAC-F 1 19 1 34.5

คำค้น