คัดสุดยอด 14 หุ้นรีเทิร์นแจ่ม P/E ต่ำ-ปันผลเกิน 5% โอกาสไปต่อสูง!

คัดสุดยอด 14 หุ้นรีเทิร์นแจ่ม P/E ต่ำ-ปันผลเกิน 5% โอกาสไปต่อสูง!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน SET ที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นในช่วงวันที่ 1 ม.ค.2564-19 ม.ค.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะดัชนีตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวอย่างผันผวน

ขณะที่คัดเลือกหุ้นที่มี P/E ต่ำกว่าตลาด ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 30.41 เท่า และยังเป็นหุ้นที่อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) ต่ำกว่า 2 เท่า และมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงกว่า 5% มาประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่ โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำ ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่หุ้นที่ P/BV สูงมีโอกาสที่จะถูกขายทำกำไรออกมา

โดยพบหุ้นที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวทั้งหมด 14 บจ. ประกอบด้วย  PTTEP , SCN  ,SCCC  ,SYNTEC  ,KTB  ,THREL , KKP  ,KGI LST  ,TISCO  ,SIRI , TPIPP , AGE ,NYTและมีรายละเอียดดังตารางประกอบ

 

(คลิกที่ตารางเพื่อขยายขนาด)

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน