“คลัง”-KTB มั่นใจระบบ “เราชนะ” ฉลุย พร้อมช่วยคนไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ.นี้

“คลัง”-KTB มั่นใจระบบ “เราชนะ” ฉลุย พร้อมช่วยคนไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียน 29 ม.ค.-12 ก.พ.นี้

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ว่า โครงการ “เราชนะ” ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติไปล่าสุดว่า เชื่อว่าโครงการไทยชนะ จะมีคนสนใจมาก จึงได้เตรียมความพร้อมในการเพิ่ม capacity ไว้ 2-3 เท่าในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.นี้

โดยการคัดกรองข้อมูลของประชาชนในโครงการ “เราชนะ” จะแบ่งไว้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.กลุ่มที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

3.กลุ่มที่ไม่ได้มีฐานข้อมูลอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

สำหรับในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว ให้รอรับเงินโอนรอบแรกคือ 5 ก.พ. ส่วนกลุ่มที่มีแอปฯ เป๋าตังอยู่แล้ว จะตรวจสอบข้อมูลให้ก่อน แล้วจะเปิดให้เข้าไปตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์ เราชนะ ในวันที่ 5 ก.พ. ถ้าเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติ ก็จะได้รับเงินโอนงวดแรกวันที่ 18 ก.พ.รวม 2,000 บาท ซึ่งเป็นการตกเบิกรวมกันของสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่สองของเดือนก.พ. จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท ไปจนครบ 7,000 บาท

ส่วนกลุ่มที่สาม ซึ่งไม่ได้มีฐานข้อมูลในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่มีแอปพลิเคชั่นเป๋าตังมาก่อน จะต้องมาลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 และสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. หากผ่านคุณสมบัติ ก็จะได้รับเงินโอนเข้าแอปเป๋าตังครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2,000 บาท ซึ่งเป็นตกเบิกจาก 2 สัปดาห์รวมกัน

“กลุ่มที่ 3 นี้ขอให้สำรวจตัวเองก่อนว่าเข้าเงื่อนไข 1 ใช่ 6 ไม่ ใน 7 ข้อหรือไม่ ถ้ามีคุณสมบัติตามนั้นที่จะเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถในการมีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งก็เชื่อว่าคนกลุ่มนี้ จะมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งธนาคารของรัฐ ก็พร้อมจะช่วยในเรื่องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการให้ได้” นายพรชัย ระบุ