TTA ซื้อเรือเทกองมือสอง 1 ลำ ดันกองเรือเพิ่มแตะ 24 ลำ

TTA ซื้อเรือเทกองมือสอง 1 ลำ ดันกองเรือเพิ่มแตะ 24 ลำ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ TTA เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการซื้อเรือบรรทุกสินค้าเทกองมือสองจากบริษัทจำนวน 1 ลำ คือ เรือ ทอว์ นิจนิรันดร์ โดยบริษัท โทรีเซน ชิปปิ้ง สิงคโปร์พีทีอีแอลทีดี (“TSS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น100% โดยเรือ ทอว์ นิจนิรันดร์ เป็นเรือประเภท Ultramax มีขนาดระวางบรรทุกของเรือ 61,144 เดทเวทตัน สร้างในปี 2559

ทั้งนี้เมื่อนับรวมเรือลำนี้เข้าด้วยกันในกองเรือของโทรีเซน โทรีเซนเป็นเจ้าของเรือทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 24 ลำ ขนาดระวางบรรทุกเฉลี่ย 55,913 เดทเวทตัน อายุเฉลี่ยของกองเรือ 12.77 ปี

คำค้น