TKN โต้ข่าวขายหุ้น-ถอนหลักทรัพย์จากตลาดฯ ยัน! ผถห.ใหญ่ถือเกิน 50%

TKN โต้ข่าวขายหุ้น-ถอนหลักทรัพย์จากตลาดฯ ยัน! ผถห.ใหญ่ถือเกิน 50%

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN แจ้งว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้ปิดดีลขายหุ้นให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และจะดำเนินการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น

ทั้งนี้ จากกลยุทธ์การดำเนินงานประจำปี บริษัทมีแผนการในการขยายธุรกิจเพื่อให้ทันกับคู่แข่งในตลาด ซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นคือหาพันธมิตรทางธุรกิจที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่ประการใด

ดังนั้น บริษัทชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังคงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ในบริษัทฯ และไม่มีนโยบายเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่อย่างใด

คำค้น