สแกนหุ้นบลูชิพ PEG ต่ำ-พื้นฐานแกร่ง ราคามีสิทธิ์วิ่งต่อ!

สแกนหุ้นบลูชิพ PEG ต่ำ-พื้นฐานแกร่ง ราคามีสิทธิ์วิ่งต่อ!

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจและรวบรวมราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม SET50 ช่วงวันที่ 1 ก.พ.2564 – 5 ก.พ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่ภาวะดัชนีตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามภาวะดัชนีทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม การที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงจะถูกขายทำกำไรออกมา ดังนั้นนักลงทุนควรพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงินประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม

โดยครั้งนี้ “ผู้สื่อข่าว” ได้รวบรวม PEG Ratio มาประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุน โดย PEG คือการนำ P/E มาหารด้วยการเติบโตของกำไรสุทธิ เพื่อเปรียบเทียบกันว่าราคาหุ้นกับการเติบโตของบริษัท โดยค่า PEG ควรมีค่าระหว่าง 0 ถึง 0.9 หรือไม่ควรเกิน 1 เท่า เพราะหาก PEG เกิน 1 เท่า เท่ากับว่าหุ้นตัวนั้นมีค่า P/E Ratio สูงกว่าเติบโต (Growth) ของบริษัท

นอกจากนี้ได้นำราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (P/BV) มาประกอบด้วย เพื่อให้นักลงทุนเห็นภาพชัดเจน ว่าหุ้นเหล่านี้ราคาปรับตัวขึ้นเกินพื้นฐานหรือไม่ โดยหุ้นที่ P/BV ต่ำ ยังคงมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้

โดยได้ทำการคัดเลือก บจ.ใน SET50 ที่ PEG ต่ำกว่า 1 เท่า ประกอบด้วย  CPF ,TU ,BTS, TMB ,GPSC ,CBG และ SAWAD และมีรายละเอียดดังตารางประกอบ

*ทั้งนี้ข้อมูลที่มีการนำเสนอข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำจากข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนเท่านั้น และมิได้เป็นการชี้นำ หรือเสนอแนะให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ ของผู้อ่าน ไม่ว่าจะเกิดจากการอ่านบทความในเอกสารนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการใช้วิจารณญาณของผู้อ่าน

 

 

คำค้น