สมุทรสาคร ลุยค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เจอผู้ป่วยโควิดใหม่เพียง 132 ราย ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

สมุทรสาคร ลุยค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เจอผู้ป่วยโควิดใหม่เพียง 132 ราย ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.) รายงานข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ล่าสุด ณ เวลา 24.00 น.ของวันที่ 8 ก.พ.64 พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 159 ราย ลดลงจากวันก่อนหน้านี้ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 163 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ล่าสุด แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 50 ราย เป็นคนไทย 24 ราย และแรงงานต่างด้าว 26 ราย ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาล 109 ราย เป็นคนไทย 32 ราย แรงงานต่างด้าว 77 ราย ทำให้ขณะนี้จังหวัดสมุทรสาครมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม รวมเป็น 15,215 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 5 ราย

ทั้งนี้ สสจ.สมุทรสาคร ได้ดำเนินการค้นหาเชิงรุกไปแล้ว 165,968 ราย