“ปราณี เลิศรุ้งพร” ลาออกกรรมการ DHOUSE มีผล 6 ก.พ.64

"ปราณี เลิศรุ้งพร" ลาออกกรรมการ DHOUSE มีผล 6 ก.พ.64

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ DHOUSE แจ้งว่า นางปราณี เลิศรุ้งพร ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากมีภารกิจอื่น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลมาแทนตำแหน่ง ดังกล่าวและจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

คำค้น