เฟ้นหาหุ้น “ปันผล” ซื้อก่อนวัน XD ยาวถึง 25 ก.พ.นี้

เฟ้นหาหุ้น “ปันผล” ซื้อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD ยาวถึงวันที่ 25 ก.พ.นี้

จากกรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ทยอยประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีการจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2563 รวมถึงประกาศจ่ายเงินปันผลครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 และจากกำไรสะสม

สำหรับระหว่างวันที่ 18-25 ก.พ.2564 นับว่ามีหลายบริษัทที่ทางคณะกรรมการมีมติให้มีการจ่ายเงินปันผลแล้วขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้รับสิทธิเงินปันผล

ดังนั้นนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับเงินปันผลจากบริษัทที่ประกาศจ่ายเงินปันผล ควรเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย (XD) เพราะจะมีสิทธิรับเงินปันผล แต่หากมีการซื้อวันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว หรือซื้อหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

ทั้งนี้ทางข่าวหุ้นออนไลน์ จึงทำการคัดสรรหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่วันที่ 18-25 ก.พ. 2564 เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจในหุ้นปันผลสามารถเข้าไปซื้อหุ้นได้ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อสำหรับสิทธิรับปันผล

ในส่วนของหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD นับตั้งแต่ 18-25 ก.พ.2564 ได้แก่ THCOM, ADVANC, MBKET, INTUCH, IRPC, BOL, GLOBAL, LPN, SCCC, GGC และ PTTGC เป็นต้น

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 18 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 19 เม.ย.2564

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 3.68  บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 19 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20  เม.ย.2564

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MBKET ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 19 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 28  เม.ย.2564

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.35  บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 22 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 22  เม.ย.2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 23 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 20 เม.ย.2564

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.115  บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 24 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 เม.ย.2564

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.1850505050 บาท รวมถึงมีการจ่ายเป็นหุ้นด้วยอัตราการจ่ายหุ้นปันผล 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 24 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 7 พ.ค. 2564

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 24 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 8 เม.ย.2564

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 9.00 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 24 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล5  เม.ย.2564

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 25 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 21 เม.ย.2564

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยมีอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย (XD) วันที่ 25 ก.พ.2564 ส่วนวันที่จ่ายปันผล 23 เม.ย.2564