ธปท. ไฟเขียว SCB ตั้ง “ชุณหจิต สังข์ใหม่” นั่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ.

ธปท. ไฟเขียว SCB ตั้ง "ชุณหจิต สังข์ใหม่" นั่งกรรมการ มีผลตั้งแต่ 16 ก.พ.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ระบุว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งนางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

คำค้น